Combo bé thông minh nâng cao

868,000VND

✅ Bộ DOTCART ( thẻ chấm, số, phép tính)

✅ Bộ TGXQ ( mặt trước hình ảnh + mặt sau chữ )

✅ 200 Thẻ trắng học chữ đơn

✅ 200 Thẻ trắng học chữ ghép

✅ 1 Bút dạ đỏ

Hatadu
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon